Graficzny nagłówek podstrony

Oferty inwestycyjne Miasta Leszna

Tereny przeznaczone pod zabudowę usługową, produkcyjną, składy i magazyny
w STREFIE INWESTYCYJNEJ I.D.E.A.:

Nr oferty Ulica Powierzchnia w m2 Obecna forma użytkowania Przeznaczenie terenu Lokalizacja

Oferta do pobrania

1.

ul. Usługowa/Geodetów 60 026 Teren niezabudowany Teren zabudowy usługowej, obiektów produkcyjnych, składów i magazynów Strefa Inwestycyjna I.D.E.A.

Oferta do pobrania

6.

ul. Geodetów 39 935 Teren niezabudowany
Teren zabudowy usługowej, obiektów produkcyjnych, składów, magazynów i stacji paliw z możliwością lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m2 Strefa Inwestycyjna I.D.E.A.

Oferta do pobrania

7.

ul. Energetyków/Geodetów 17 361
Teren niezabudowany
Teren zabudowy usługowej, obiektów produkcyjnych, składów i magazynów z możliwością lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyzej 2000m2 Strefa Inwestycyjna I.D.E.A.

Oferta do pobrania

8.

ul. Budowlanych 15 830 Teren zalesiony Teren zabudowy usługowej, obiektów produkcyjnych, składów i magazynów Strefa Inwestycyjna I.D.E.A.

 

Tereny przeznaczone pod handel i usługi:

Oferta do pobrania

11.

ul. Henrykowska 18 635 Teren niezabudowany Teren usług sportu i rekreacji, usług mieszkalnictwa zbiorowego oraz usług handlu i gastronomii Zaborowo (południowa część miasta)

Oferta do pobrania

12.

ul. Złotnicza 13 887 Teren niezabudowany Teren usług handlu i gastronomii oraz mieszkalnictwa zbiorowego
Zaborowo (południowa część miasta)

Oferta do pobrania

14.

ul. Estkowskiego 3 910 Teren niezabudowany Teren usług sportu i rekreacji
wschodnia część miasta

Oferta do pobrania

16.

ul. Estkowskiego 5 792 Teren niezabudowany Teren zabudowy usługowej: handel o powierzchni sprzedażowej nie przekraczającej 2000m2, rzemiosło, gastronomię i administrację
wschodnia część miasta

Oferta do pobrania

17.

ul. Siewna 2 076 Teren niezabudowany Teren usług handlu, kultury, administracji publicznej, obsługi bankowej, poczty i łączności Strzyżewice (zachodnia część miasta)

Oferta do pobrania

18.

ul. Siewna 5 827 Teren niezabudowany Teren sportu i rekreacji Strzyżewice (zachodnia część miasta)

Oferta do pobrania

19.

ul. Gen. Grota Roweckiego 5 938 Teren niezabudowany Teren zabudowy usługowej
centrum miasta

Oferta do pobrania

21.

Al. Krasińskiego 5 945 Teren częściowo zabudowany Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usług; dopuszcza się lokalizację usług w parterze budynku mieszkalnego lub jako odrębny budynek oraz ogólnodostępnego parkingu wielopoziomowego z częścią podziemną jedno- lub dwukondygnacyjną.
centrum miasta

Oferta do pobrania

22.

ul. Kąkolewska 5 850 Teren niezabudowany Teren przeznaczony pod lokalizację obiektów i urządzeń obsługi komunikacji samochodowej, w szczególności: parkingów,  w tym dla samochodów ciężarowych, garaży, stacji obsługi pojazdów, stacji benzynowych z usługami towarzyszącymi, samodzielnych usług handlu, gastronomii, rozrywki.
Grzybowo (wschodnia część miasta)

Oferta do pobrania

23

ul. Myśliwska  3 762 Teren niezabudowany Nieruchomość przeznaczona pod czasowe miejsca parkingowe dla projektowanych na części tej nieruchomości usług oraz pod zabudowę usług handlu i gastronomii. Gronowo (północna część miasta)

Oferta do pobrania

24.

ul. Kurkowa 3 537 Teren niezabudowany Teren usług o charakterze ogólnomiejskim i centrotwórczym, w szczególności usługi handlu, gastronomii, kultury, rozrywki, sportu, rekreacji, turystyki, edukacji, nauki, zdrowia i administracji. Grzybowo (wschodnia część miasta)

Oferta do pobrania

25.

ul. Osiecka
10 304 Teren niezabudowany Teren przeznaczony pod usługi z zielenią towarzyszącą o charakterze ogólnomiejskim i centrotwórczym, w szczególności usługi: handlu, gastronomii, kultury, rozrywki, sportu, rekreacji, turystyki, edukacji, nauki, zdrowia, administracji. Grzybowo (wschodnia część miasta)

Oferta do pobrania

27.

ul. Osiecka 2 886 Teren niezabudowany Teren usług w zakresie handlu (bez prawa zabudowy kubaturowej) Grzybowo (wschodnia część miasta)

Oferta do pobrania

28.

ul. Juranda 1 560 Teren niezabudowany Teren obsługi komunikacji samochodowej Grzybowo (wschodnia część miasta)

Oferta do pobrania

29.

ul. Juranda 1 292 Teren niezabudowany
Teren obsługi komunikacji samochodowej Gronowo (północna część miasta)

Oferta do pobrania

30.

ul. Juranda 2 803 Teren niezabudowany Teren obsługi komunikacji samochodowej Gronowo (północna część miasta)

Oferta do pobrania

31.

ul. Juranda 2 771 Teren niezabudowany Teren obsługi komunikacji samochodowej Gronowo (północna część miasta)

Opublikował: Izabela Wojciechowska kontakt: iwojciechowska@leszno.pl ostatnia zmiana: 2016-10-19 11:07:01
0 Koszyk