Graficzny nagłówek podstrony
Kalendarz 12 lipca 2017

Nabór na warsztaty z historii sztuki dla młodzieży (MBWA Leszno)

Miejsce: Galeria Miejskiego Biura Wystaw Artystycznych
Data rozpoczęcia: 2017-07-12 17:00
Data zakończenia: 2017-09-15 18:00

Zdjęcie, Nabór na warsztaty z historii sztuki dla młodzieży (MBWA Leszno)

Warsztaty z historii sztuki dla młodzieży. „OD WENUS Z MILO DO WSPÓŁCZESNEJ OLIMPII”

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Prowadzenie: Aleksandra Pruska – historyk sztuki
Galeria MBWA, Leszno, ul. Leszczyńskich 5
Wrzesień - grudzień 2017
wstęp bezpłatny

obowiązują zapisy, ilość miejsc ograniczona
nabór do 15.09.2017
65 5205427, 512 227 209
sekretariat@mbwa.leszno.pl

Spotkania będą odbywać się dwa razy w miesiącu i będą trwały każdorazowo około 3 godzin lekcyjnych.
Wystawiamy zaświadczenia.

Warsztaty prowadzone będą cyklicznie, w ramach dopełnienia teoretycznego zajęć z rysunku i malarstwa, organizowanych przez MBWA w Lesznie ale nie tylko. Adresowane są do młodzieży zainteresowanej historią sztuki (planującą zdawanie matury z tego przedmiotu, udział w olimpiadzie lub zdawanie innych egzaminów, np. na uczelniach artystycznych) oraz każdej osoby, pragnącej zgłębić swoją wiedzę z zakresu sztuk plastycznych.
W syntetyczny sposób osoba prowadząca zaprezentuje zagadnienia dotyczące poszczególnych epok w sztuce. Duży nacisk zostanie położony na najnowsze dokonania w sztukach plastycznych, ponieważ nigdy dotąd historia wszystkich dyscyplin sztuki nie odnotowała takiej różnorodności stylów, kierunków, nurtów rozwojowych i technik twórczych, jak w wyjątkowo niejednolitych i interesujących wiekach XX i XXI. Całość uzupełni bogaty materiał ilustracyjny.
Proponowane warsztaty z historii sztuki będą miały charakter ćwiczeń połączonych z prezentacją danej epoki. W trakcie zajęć, poza samym przekazaniem wiedzy teoretycznej, uczestnicy będą rozwiązywali zadania formułowane na podstawie testów z egzaminów maturalnych, dyskutowali, interpretowali dzieła sztuki. Problematyka zajęć będzie obejmowała chronologiczne przedstawienie zagadnień, ugruntowując wiedzę z zakresu nurtów, stylów i kierunków od starożytności przez średniowiecze, nowożytność po współczesność.
Omawiane tematy dotyczące zagadnień ze sztuki nowoczesnej i współczesnej, nierzadko zaskoczą i wzbudzą kontrowersje, ale także uświadomią uczestników warsztatów jak ewoluowały sztuki plastyczne i do jakich nowatorskich rozwiązań formalnych doszli artyści współcześni.

Efektem uczestnictwa w warsztatach będzie:

znajomość najważniejszych kierunków sztuki, ich charakterystyki oraz wiodących przedstawicieli, ze szczególnym uwzględnieniem sztuki XX i XXI wieku,

znajomość podstawowych pojęć, stanowisk, wartościowań i kategorii interpretacyjnych w teorii sztuki danego okresu,

umiejętność – rozpoznawania najważniejszych dzieł sztuki; określanie stylu i cech formalnych dzieła,

rozpoznawanie technik plastycznych,

umiejętność samodzielnej interpretacji dzieła, opisu dzieł malarskich, rzeźby, grafiki, sztuki użytkowej i architektury wraz z ich autorami, datą i miejscem powstania – pomocna przy rozwiązywaniu arkuszy maturalnych,

umiejętność formułowania i uzasadniania własnego stanowiska w dyskusji dotyczącej sztuki od starożytności po współczesność.

0 Koszyk