Graficzny nagłówek podstrony

Nabór do szkół podstawowych i gimnazjów

Przedstawiamy zasady i terminy naboru do do klas pierwszych szkół podstawowych i klas pierwszych gimnazjów prowadzonych przez miasto Leszno na rok szkolny 2016/2017.
Na podstawie art.20e. ust.1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U z 2015r. poz. 2156, ze zm.) do klasy pierwszej szkoły podstawowej oraz do klasy pierwszej gimnazjum, którym ustalono obwód, przyjmuje się (z urzędu) na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci i młodzież zamieszkałe w tym obwodzie. Zgłoszenie dzieci do klasy pierwszej przyjmowane jest do 31 marca 2016r. w godzinach od 8.00 do 15.00 w sekretariacie szkoły. Zapisu dziecka dokonują rodzice/opiekunowie prawni. W celu założenia dokumentacji szkolnej rodzice/opiekunowie prawni wypełniają druk zgłoszenia dziecka. Druk zgłoszenia będzie do pobrania bezpośrednio w sekretariacie szkoły bądź ze strony internetowej szkoły.
Opublikował: Lucyna Gbiorczyk kontakt: lgbiorczyk@leszno.pl ostatnia zmiana: 2016-02-25 14:42:25
0 Koszyk