Graficzny nagłówek podstrony
Aktualności NGO 12 kwietnia 2017

Miasto podpisało porozumienie o współpracy

Zdjęcie, Miasto podpisało porozumienie o współpracy

Centrum PISOP w partnerstwie z Caritas Poznańską realizuje od początku lutego 2017 roku projekt pn. „Wielkopolska Wiara” dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.Celem głównym projektu jest wzrost ilości rozwiązanych konkretnych problemów wspólnot lokalnych poprzez zaangażowanie w działania obywateli i obywatelek Wielkopolski.

Mając na uwadze zwiększanie aktywności obywatelskiej z wykorzystaniem środków Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na obszarze subregionu leszczyńskiego Miasto Leszno podpisało ze Stowarzyszeniem Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich „PISOP” umowę partnerską.

Naszym wspólnym celem jest m.in. dotarcie z informacją o Konkursie Mikrodotacji Wielkopolska Wiara do jak najszerszego grona projektodawców oraz zapewnienie  wsparcia animacyjnego i doradczego dla  młodych organizacji pozarządowych (nie starszych niż 30 miesięcy) oraz grup nieformalnych. 

W ramach projektu Centrum PISOP  przyzna min. 137 mikrodotacji na realizację inicjatyw oddolnych na małe projekty do 5.000 zł na działania w sferze pożytku publicznego realizowane na terenie całego województwa wielkopolskiego.

W ramach zawartej umowy współpracować będziemy również w zakresie promocyjnym, organizacyjnym, animacyjnym, ponadto przedstawiciel Urzędu zostanie zaangażowany  do oceny merytorycznej  złożonych projektów.

Zaangażowanie obu stron w zakresie wdrażania Programu FIO na terenie Wielkopolski z pewnością przyniesie szereg korzyści i przełoży się na efektywność wykorzystania środków przez organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne.

Szczegółowych informacji na temat projektu udzielają:

 - ze strony Centrum PISOP  - Joanna Piechocka Sekretarz Zarządu Centrum PISOP, koordynatorka projektu, tel. 534 205 699 lub e-mail: joanna.piechocka@pisop.org.pl,

- ze strony Miasta Leszna – Anna Szymańska Pełnomocnik Prezydenta Miasta Leszna ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, w projekcie Ambasadorka FIO, tel. 65 529 54 03 lub e-mail: aszymanska@leszno.pl

Więcej informacji o projekcie dostępnych jest na stronie: www.pisop.org.pl.

Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Opublikował: Anna Szymańska kontakt: aszymanska@leszno.pl ostatnia zmiana: 2017-04-11 15:05:12
0 Koszyk