Graficzny nagłówek podstrony
Aktualności 13 września 2017

Leszczyniacy na marszu pamięci (zdjęcia)

Zdjęcie, Leszczyniacy na marszu pamięci (zdjęcia)

W dniach 7-8 września 2017 w Białymstoku odbywał się XVII Międzynarodowy Marsz Pamięci Zesłańców Sybiru pod honorowym patronatem Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. W Marszu Pamięci wzięła udział delegacja Zespołu Szkół Rolniczo- Budowlanych i Zespołu Szkół nr 2 na czele z dyr. Krystyną Łasowską, dyr. Franciszkiem Kaczmarkiem, z-cą dyr. Jolantą Tonkiewicz oraz z przewodniczącą Związku Sybiraków p. Janiną Tonicką. Obie szkoły reprezentowała 17-osobowa grupa uczniów wraz z opiekunami: p. Emilią Stelmach, p. Jarkiem Płonką, p.Markiem Dolatowskim i p.Robertem Robaczyńskim. Wyjazd został sfinansowany przez Miasto Leszno.

Organizatorzy przewidzieli bogaty program. Główne uroczystości zaczęły się w dniu 8 września przemarszem od Pomnika Katyńskiego do kościoła pw. Ducha Świętego przy ul. Sybiraków 2 w Białymstoku. W tym roku marszowi towarzyszy hasło OJCZYZNA W NASZYCH SERCACH I PAMIĘCI.

Uroczystościom towarzyszyły liczne wydarzenia kulturalne: wystawa plenerowa przygotowana przez Muzeum Pamięci Sybiru pt. "Sybir - Niepodległość - Piłsudski. Pamięć Sybiru w Niepodległej” oraz wystawa „ Sybiracy. Deportacje obywateli polskich w głąb ZSRR w latach 1939-1941” i „Rdzawe druty od Ojczyzny dzielą nas… Internowani w latach 1944-1947” przygotowane przez IPN. Ponadto Muzeum Wojska w Białymstoku ul. Kilińskiego 7 zorganizowało wystawę pt. "Listy z czasów wojny”. W tym wyjątkowym wydarzeniu wzięło udział ok.14 tysięcy osób i 250 sztandarów m. in. Sztandar Związku Sybiraków, flaga Miasta Leszna oraz sztandary ZSRB i II LO.

Opublikował: Lucyna Gbiorczyk kontakt: lgbiorczyk@leszno.pl ostatnia zmiana: 2017-09-13 11:59:28
0 Koszyk