Graficzny nagłówek podstrony
Aktualności NGO 17 lipca 2017

Kolejna edycja konkursu grantowego "Tu mieszkam, tu zmieniam"

Zdjęcie, Kolejna edycja konkursu grantowego

Fundacja Banku Zachodniego WBK S.A. ogłosiła trzecią edycję konkursu grantowego pn. "Tu mieszkam, tu zmieniam"

Warto złożyć projekt w nowej edycji programu grantowego! W konkursie może wystartować  każdy, kto ma pomysł, który ma szansę przyczynić się do konkretnej zmiany w jego społeczności lokalnej. Wystarczy zgłosić swoją inicjatywę za pośrednictwem dowolnej fundacji, stowarzyszenia, szkoły, gminy, domu kultury, parafii. Innymi słowy, instytucji lub organizacji pozarządowej, niekomercyjnej, posiadającej osobowość prawną.   Konkurs polega na wyborze najciekawszych inicjatyw społecznych przygotowanych przez podmioty je realizujące i przyznaniu najlepszym z nich wsparcia finansowego w postaci grantu na realizację podjętych działań.

 Granty w Konkursie przyznawane są na wsparcie projektów z zakresu: zagospodarowania lokalnej przestrzeni publicznej, poprawy jej estetyki, czystości, funkcjonalności, ochrony zabytków, pielęgnowania i tworzenia miejsc pamięci, ochrony i poszerzania wiedzy o środowisku naturalnym, promocji i upamiętnienia postaci, które wywarły pozytywny wpływ na lokalne środowisko i których dorobek jest żywy w lokalnej świadomości albo wart przywrócenia pamięci, budowania wspólnot międzypokoleniowych, pogłębiania więzi lokalnych, współpracy między organizacjami.

Fundator przyzna  łącznie 100 grantów (różnych wartości).

Termin składania projektów od 15 lipca do 30 września  2017r.

Więcej informacji :

http://www.leszno.pl/Tu_mieszkam__tu_zmieniam_-__trzecia_edycja_.html

Opublikował: Aleksandra Michalska kontakt: amichalska@leszno.pl ostatnia zmiana: 2017-07-17 12:12:25
0 Koszyk