Graficzny nagłówek podstrony

Dotacje na wymianę kotła

NABÓR WNIOSKÓW  NA ROK 2017

INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI  UZYSKANIA DOTACJI NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA NA ROK 2017.


Miasto Leszno, w związku z realizacją „Programu ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej” przystępuje do udzielania dotacji na współfinansowanie zadań związanych z ograniczeniem niskiej emisji, realizowanych w granicach administracyjnych miasta.

Dotacja przyznawana w maksymalnej wysokości do 4 000 złotych i do 6 000 złotych dotyczyć może wyłącznie:

  • zmiany źródła ciepła,
  • dofinansowania przyłącza budynku do miejskiej sieci ciepłowniczej,
  • zastosowania kolektorów słonecznych (dotyczy wyłącznie przypadków w których ich  zastosowanie będzie wiązało się z obniżeniem emisji w źródle opalanym paliwem stałym).

Procedura przyznawania dotacji określona jest przez „Warunki i zakres udzielania dotacji celowej na zmianę sposobu ogrzewania w roku 2017”.

Zmiana sposobu ogrzewania przy udziale środków pochodzących z dotacji wymaga trwałego usunięcia dotychczasowego, węglowego źródła ciepła.

Wnioski o przyznanie dotacji można składać w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Leszna, przy ulicy Wałowej 5 w pokoju 23. Wniosek oraz niezbędne formularze można pobrać bezpośrednio w Wydziale Ochrony Środowiska lub poniżej, w plikach do pobrania.

 Wnioski będą rozpatrywane raz w roku. Wnioski na rok 2017 należy składać w dniach od 15 lutego do 31 maja 2017 roku.

 Bliższych informacji udzielają pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Leszna tel:  65 529 81 85.

 

                                                                                                                                                      Prezydent Miasta Leszna

 

 


Opublikował: Michał Żyski kontakt: mzyski@leszno.pl ostatnia zmiana: 2017-08-03 10:26:54
0 Koszyk